Disclaimer - FAQ - Sitemap - Contact - Privacy - Algemene voorwaarden

Fietsaccu's repareren:

 • Prijsopgave
 • Opsturen of brengen
 • Accu doormeten
 • Accu herstellen
 • Ophalen of retourzenden

Hierdoor heeft u:

 • De keuze voor meer actieradius
 • Nieuwe cellen/elektronica/box
 • 30 - 50% bespaard t.o.v.
  een nieuwe accu
Garantie op werking:
 • No Cure No Pay
 • Meer dan 7 jaar ervaring!
 • Hoog gekwalificeerd personeel
 • Professionele apparatuur
 • één jaar garantie!


>>Info


Nederlands 

Veel gestelde vragen

| Vragen over accu's|
Klik op de vraag voor het antwoord

Vragen over accu's
Wat is de levensduur van mijn accu?

De levensduur van de accu hangt van veel factoren af. Onderstaand een paar richtlijnen.
De accu's krijgen hun maximale kracht pas na ca. 5 ontladingen en ladingen. Met name de eerste vullingen bij de fabrikant, dealer of u zijn erg belangrijk. In de eerste fase worden de cellen van de accu gevormd.
Het continue diepontladen van iedere accu beperkt de levensduur enorm. Loodaccu's zijn hiervoor het meest kwetsbaar (soms na 50 ontladingen reeds versleten). NiCd accu's zijn tot op heden het sterkst. Naar verwachting meestal 400 tot 500 opladingen. In sommige gevallen wel 1000 opladingen.
De Nikkel-Metaalhydride (NI-MH) accu's gaan 300 tot 400 opladingen mee. Iedere nieuwe generatie geeft een groter resultaat.
Indien dit type accu's tussen de 25% en 50% worden leeggereden voordat ze opnieuw worden geladen stijgt de levensduur aanzienlijk. Bij deze accu's is belangrijk de accu's altijd te laden na gebruik. Het voor langere tijd wegzetten van een niet geladen accu verkort de levensduur en de actieradius.
 
Voor Li-ion accu's is het weer een ander verhaal.
Deze kun je het beste zo lang mogelijk gebruiken zonder opladen. Daarna weer opladen en weer zo goed als leeg rijden. In deze accu's zit electronica dat ervoor zorgt dat de accu niet diepontladen kan. Het niet leeg volledig leegrijden (tot aan de afslagspanning, dat electronisch wordt geregeld) is geen probleem, maar beter is zo lang mogelijk rijden zonder telkens op te laden.

Hoe krijg ik maximaal rendement van de accu?

Volg in alle gevallen de gebruiksaanwijzing bij uw fiets. Volg onderstaand tips welke de levensduur van de accu ten goede komen:
Loodaccu's gaan zeer snel kapot indien zij ongeladen worden weggezet. Het verdient dus aanbeveling na gebruik deze accu direct op te laden. Ook het regelmatig bijladen van een niet opgeslagen accu is verstandig. (min. 1 x per maand).
Een accu heeft laadcycli. De hoeveelheid laad- en ontlaadcycli is zeer groot maar niet onbeperkt. Volledig ontladen heeft een negatief effect op het aantal beschikbare cycli. Na volledige ontlading ontlaadt een accu sneller als hij weer opgeladen is.
NiCd accu's kunnen beter tegen een stootje. Ze hebben vaak last van het zgn. memory effect. Dit kan worden verholpen door de accu enkele keren te ontladen en te laden. In enkele gevallen worden NiCd accu zonder memory effect gebruikt. Het is aan te bevelen na enkele korte ritten de memory modellen te diepontladen, zodat het maximale rendement weer gehaald kan worden.
Nikkel-Metaalhydride (NI-MH) accu's hebben minder last van het zgn. memory effect. Op sommige momenten kan het geen kwaad de accu incidenteel te diepontladen, zodat het maximale rendement na opladen weer gehaald kan worden. Om de levensduur van de cellen niet nadelig te beinvloeden dient regelmatig diep ontladen te worden voorkomen.
Li-ion accu's hoeven niet diep ontladen te worden. Sterker nog, dat mag niet. Als het goed is, zit er elektronica in de accu, die dat voorkomt. Dit soort accu's gewoon doorrijden totdat die afslaat of als u ongeveer de actieradius weet en aan de hand van een accumeter op de fiets deze pas opladen als de accu bijna leeg is.
Een maximaal rendement krijgt u ook door verstandig om te gaan met de ondersteuning en het gebruik van de versnelling tijdens het fietsen.
Ga nooit in de hoogste versnelling weg, doe dit ook niet met de hoogste mate van ondersteuning.
Stem de versnelling altijd af op de mate van ondersteuning of andersom. Het moet net niet te licht ingesteld zijn, immers als je geen trapweerstand voelt, dan doet de motor bijna al het werk. En dus dat kost de meeste energie. Het is een trapondersteunend systeem, dus een beetje meetrappen is het beste.

Is de temperatuur van invloed op de accu?

Ja. Het laden en bewaren van een accu in de wintermaanden gebeurt bij voorkeur in een verwarmde ruimte. Lage temperaturen beinvloeden de werking van de accu.
De capaciteit van een loodaccu bijvoorbeeld, daalt wel met 50% bij vorst.
Voor het opbergen van een accu tijdens de wintermaanden, deze voor ongveer 75-85% opladen.

Mag ik de acculader van mijn auto-accu gebruiken?

Het is in sommige gevallen mogelijk een andere acculader te gebruiken voor het laden van de accu. We raden het echter ten zeerste af. De door de fabrikant bijgeleverde acculader is veelal de beste combinatie met uw accu. In veel gevallen vervalt de garantie op de accu indien deze met een andere lader is opgeladen.
Een acculader van een auto-accu is van het type loodaccu. Loodaccu's voor fietsen zijn vaak 3 accublokken van 12V in serie, zonder elektronica. In principe kun je elk van de 3 accublokken afzonderlijk (12V) met een acculader van een auto opladen.
Doe dit echter nooit met andere accu's!

Als het controle lampje groen aangeeft is de accu dan vol?

Zodra het lampje op de acculader groen gaat branden, zijn de meeste accus voor 80% tot 90% gevuld. Het aan de stroom houden zorgt soms voor het opvullen van het laatste deel (druppellading).
Bij li-ion accu's geeft het groene lampje aan dat de accu vol is. Het heeft geen zin die dan langer aan de lader te houden.

Ik wil wegrijden met een hoge versnelling. Raakt mijn accu dan eerder leeg?

Ja. Vergelijk het met de kracht die een automotor moet leveren indien bij een verkeerslicht in de derde versnelling wordt opgetrokken.
Het wegrijden in een lage versnelling kost relatief veel minder kracht voor de motor en dus dan ook voor de accu.
De actieradius is daarom groter als de versnelling telkens op de juiste manier afgestemd wordt op de mate van ondersteuning door de motor (en dus gebruik accu).

Waar kan ik mijn gebruikte accu inleveren?

Een accu is gevaarlijk chemisch afval. Het moet daarom door een erkend inleverpunt worden afgevoerd ter verwerking. U kunt uw gebruikte accu altijd inleveren als chemisch afval bij uw gemeentelijk reinigingsdepot.

Zijn loodaccu's milieu vervuilend?

Nee, zolang ze niet zomaar worden gedumpt.
Lood is wel een zwaar metaal en kan schadelijk zijn voor het milieu.
De onderhoudsvrije gesloten lood-gel accus zijn echter recyclebaar en hoeven niet schadelijk te zijn voor het milieu.
Geen enkele accu mag via het restafval worden verwijderd, noch in de natuur worden weggeworpen. De accu's kunnen kosteloos bij de gemeentereiniging worden ingeleverd.

Hoe kan ik het beste de accu opladen?

Voor niet li-ion accu's is het beste om de accu's altijd in geladen toestand weg te zetten. Wanneer men terug komt van een rit kunnen de accu's dan het best meteen weer opgeladen worden. Dit verhoogt de levensduur van de accu's.
Voor li-ion accu's geldt dit niet. Deze gewoon eerst leegrijden, daarna opladen. Bij langdurig niet-gebruik zorgen dat de accu in een verwarmde ruimte wordt opgeslagen met een lading van zo'n 75% (dus niet helemaal vol).

Hoe ver kan ik rijden?

De afstand die met een accu afgelegd kan worden is afhankelijk van diverse factoren. De afstand hangt onder andere af van het type accu, de temperatuur, de wind, het landschap (verhogingen of vlakke weg), het gewicht van de berijder en het rijgedrag (veel of weing trapondersteuning, op juiste moment schakelen).
De afstand is ook een afgeleide van de stroom die de accu kan leveren. Een accu van b.v. 36V met 10Ah kan 360Wh lveren. Hoe hoger het aantal Wh, hoe verder je kunt komen.

Wat is een li-ion accu?

Lithium-ion-accu's ("Li-ion-accu"), zijn accu's die vaak in consumentenelektronica worden gebruikt, vooral door hun hoge energiedichtheid. Naast deze zijn er ook nog gelijksoortige accu's zoals LiPo en LiFePo4. Allemaal lithium, echter met iets andere samenstellingen en dus met andere eigenschappen.
Er kleven echter ook een paar nadelen aan dit type accu. Omdat er een regelsysteem aan gekoppeld moet zijn, is dit type accu vaak specifiek voor een apparaat gemaakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld penlite-batterijen. Dit regelsysteem controleert de spanning, om diepontlading te voorkomen. Diepontlading gebeurt wanneer de accu te leeg is en dat heeft bij dit type accu interne beschadiging tot gevolg. Het regelsysteem zorgt er echter voor dat de stroomvoorziening wordt gestopt wanneer de interne spanning te laag dreigt te worden.
Levensduur
Een nadeel is dat de Li-ion-batterij continu zijn capaciteit verliest, ook al wordt hij niet gebruikt. Dit verlies is groter bij hogere temperaturen. Door dit chemisch verval gaat bijvoorbeeld een laptopaccu typisch 3 tot 5 jaar mee. Dit afbraakfenomeen wordt versterkt wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterij mag daarom niet helemaal ontladen of geladen worden, omdat de batterij dan onherstelbaar beschadigd wordt.
Echter in de fiets li-ion accu's zit een regelcircuit, dat ervoor zorgt dat de hoge lading of te lage lading niet voor kan komen. Als de juiste lader wordt gebruikt, kan er niets mis gaan. Het groene lampje geeft dan aan dat de accu vol is (tot aan het maximale afslagvoltage) en het rode lampje geeft aan dat de accu niet vol is en opgeladen kan worden. Indien u een display heeft met een accu-indicator, dan kan je aan de hand van het aantal strepen zien hoe vol de accu precies is.
Capaciteitsverlies na 1 jaar:
Temperatuur     half-opgeladen batterij  volledig opgeladen batterij
0 graden   C           2%                                    6%
25 graden C           4%                                   20%
40 graden C          15%                                  35%
60 graden C          25%                                  40% (na 3 maanden)
Bron: BatteryUniversity.com

Wat is diepontladen bij een Li-Ion accu?

Li-Ion accu's voor fietsen zijn accupacks. Dat wil zeggen dat er meerdere accucellen tot blokken zijn samengevoegd en die op hun beurt zijn weer tot een pack samengevoegd. Elk van de cellen heeft een natuurlijke ontlading, zonder dat er iets op aangesloten is. Dit kan wel zo'n 10% per maand zijn. Als je de accu dus een tijd laat liggen is deze na een half jaar al met meer dan 50% verminderd. Dat komt dicht in de buurt van de kritische spanningsondergrens van dit soort cellen. Normaal als er mee gereden wordt, dan zal de accu afslaan bij het bereiken van die grens (elektronisch geregeld) en gaat u de accu weer opladen. Maar als er niet mee gereden wordt, dan zakt de spanning verder onder die kritische ondergrens en kan later de bijgeleverde lader deze ook niet meer opladen. De cel kan onherstelbaar beschadigd raken hierdoor of in het gunstigste geval kan de cel nog handmatig opgeladen worden tot boven het peil van de kritische ondergrens. Wij hebben hiervoor apparatuur om dit uit te voeren.

Onderhoud accu

Accu's functioneren het beste bij kamertemperatuur. Wanneer de temperatuur lager of zelfs onder het vriespunt daalt, neemt de actieradius af. Fietsen met een uitneembare accu hebben hier dus een groot voordeel. Die kun je dan binnen opladen.
Ook het laadgedrag heeft een grote invloed op de levensduur van uw accu.
Een Li-ion accu heeft als eigenschap dat je hem maar een aantal keren kunt opladen. Meestal ligt dat in de buurt van 500 tot 600 keer. Bepaalde typen kunnen wel tot 1500 keer opgeladen worden. Elke keer als u de accu oplaadt, dan verbruikt u een van die ladingen. Om zo efficient mogelijk hiermee om te gaan, kunt u dus het beste uw accu zoveel mogelijk leegrijden. Op deze manier maakt u een zo groot mogelijk aantal kilometers binnen de levensduur van uw accu. Als u van plan bent de volgende dag een lange fietstocht te maken kunt u de accu natuurlijk wel gewoon opladen ook wanneer deze nog niet leeg is. Het gevaar van "diep ontladen" door de accu volledig leeg te rijden komt zelden voor omdat de accu's uitgerust zijn met beveiligingselektronica. Alleen als u de accu lange tijd wegbergt zonder opladen dan kan dit wel voorkomen. Dit alles geldt ook voor de NiMH accu's, ondanks het feit, dat sommigen zeggen dat deze altijd aan de lader moeten liggen.

Hoe een accu behandelen in de winter bij lage temperaturen?

In de winterperiode dient extra aandacht aan de accu geschonken te worden. De invloed van lage buitentemperaturen is tamelijk groot. De Li-ion accupacks zijn gevoelig voor lage temperaturen. Dit heeft te maken met de gebruikte chemische bestanddelen die onderhevig zijn aan temperatuurseffecten. Bij temperaturen onder 10 graden Celsius betekent dit over het algemeen een langere laadtijd, minder vermogen en minder beschikbare energie. Bij kou is de actieradius van een accupack dus ook lager.
Bij Li-ion (maar ook NiMH techniek) accupacks speelt ook het BMS (batterijmanagementsysteem) nog een rol, omdat er rekening met de temperatuur wordt gehouden.
Laad de accu bij kamertemperatuur op, dan laad het sneller op en omdat de starttemperatuur dan hoger is, heeft u een hogere actieradius.
Overzicht temperaturen º bij deze accu's

Li-ion techniek

NiMH techniek

Tijdens opladen

-5 / +50

-10 / +45

Tijdens gebruik

-15 / +50

-15 / +55

Opslag (minimaal 80%vullingsgraad)

-10 / +35

-10 / +35

Accu-indicator geeft niet het juisten niveau aan

Soms kan het voorkomen, dat na vervanging van het accupack door een nieuw accupack de accu-indicator op het display niet de juiste stand aangeeft. Dat komt omdat die indicator afgestemd is op het originele pack.
In dat geval, indien u het toch graag wilt gebruiken, kunnen we een losse accu-indicator aanbieden, die u op het stuur kunt monteren en die op de accu aangesloten wordt. Die geeft dan wel de juiste stand aan.

Kan ik een li-ion lader gebruiken bij een LiFePo4 accu?

In het algemeen dient elk celtype zijn eigen specifieke lader te gebruiken. Echter men kan een li-Ion lader gebruiken alleen dan wordt de LiFePo4-accu niet helemaal vol geladen. Bij 24V-systemen is dat zo miniem, dat daarbij een li-ion lader goed te gebruiken is. Ook bij 36V kan het wel, alleen dan scheelt de maximale lading wel 1.5V totaal.

Heb ik bij grotere capaciteiten een andere lader nodig?

In principe heeft u geen andere lader nodig indien hetzelfde type cel gebruikt wordt. Ook niet als de capaciteit groter gemaakt is. Het duurt echter wel langer voordat de grotere capaciteit gevuld is uiteraard.

Terug naar boven


Heeft u vragen?

kijk hier op onze
veel gestelde vragen
of
email ons:
 
Voordelen
 • No Cure No Pay
 • Nieuw type accucellen
 • Gebruik eigen accubox
 • Oplossing voor niet meer leverbare accu's
 • Mogelijkheid voor meer
  capaciteit
 • meer actieradius
 • veel goedkoper dan nieuwe accu
 • gebruik nieuwste technieken
 • 1 jaar garantie
Wilt u weten of uw accu gerepareerd kan worden?
 
Herstelbare fietsaccuKom dan bij ons langs met de accu!
Wij kunnen vaak al snel zien of de accu door ons gerepareerd kan worden of niet. Het kost u niets, het kan u wel een behoorlijk financieel voordeel opleveren!

Vraag naar een offerte
U kunt ons bellen:
Vast: 074 3490 555
Mobiel: 06 37 227 198
 
of
Mail ons voor het maken van een offerteU kunt ons mailen voor het maken van een offerte:
 
Mocht de telefoon niet opgnomen worden in drukke perioden van het jaar, mail ons dan even. U ontvangt binnen 24 uur antwoord van ons.
 
   
   
   
KlantenserviceProducteneBikeAccu
   
werkwijzeProductprijzenStartpagina
Contactformulieraccu_overzichteBikeAccu
RoutemapAlgemene voorwaarden
FAQDisclaimer
ContactinfoSitemap
Privacy
niet_reviseerbaar
Heeft u vragen?

kijk hier op onze
veel gestelde vragen
of
email ons:


Vraag naar een offerte
 
U kunt ons bellen:
Tel: 06 37 227 198
 
of
Mail ons voor het maken van een offerteU kunt ons mailen voor het maken van een offerte:
 
Mocht de telefoon niet opgnomen worden in drukke perioden van het jaar, mail ons dan even. U ontvangt binnen 24 uur antwoord van ons.
 
 
(c) 2011 - 2024 Bluesine Webapplicaties